IXTIRO

Ixtiro sifatida ko'rsatilgan ob'ekt, basharti u yangi, ixtirochilik darajasiga ega bo'lsa va uni sanoatda qo'llash mumkin bo'lsa, huquqiy jihatdan muhofaza qilinadi. Ixtiro, basharti u texnika taraqqiyoti darajasidan ma'lum bo'lmasa, yangi deb hisoblanadi. Ixtiro, basharti u texnika taraqqiyoti darajasi haqidagi ma'lumotlardan yaqqol ayon bo'lmasa, ixtirochilik darajasiga ega bo'ladi.

Texnika taraqqiyoti darajasi ixtiro ustuvorligi sanasiga qadar jahonda ommaga oshkor bo'lgan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ixtironing yangiligini aniqlash chog'ida birmuncha oldin ustuvorlikka ega bo'lgan holda topshirilgan va qaytarib olinmagan talabnomalar ham hisobga olinadi. Ixtiro, basharti uni sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qo'llash mumkin bo'lsa, sanoatda qo'llash mumkin deb hisoblanadi.

Basharti, ixtiroga oid talabnoma, shu ixtiroga taalluqli ma'lumot muallif, talabnoma beruvchi yoki ulardan bevosita yoxud bilvosita Ushbu ma'lumotni olgan boshqa har qanday shaxs tomonidan ommaviy tarzda oshkor qilingan sanadan boshlab olti oydan kechiktirmay Agentlikka topshirilgan bo'lsa, bu holat ixtironing patentga layoqatliligini tan olishga ta'sir ko'rsatadigan vaziyat sifatida e'tirof etilmaydi. Bunday holda ushbu faktni isbotlab berish vazifasi muallif, talabnoma beruvchi zimmasida bo'ladi.

Qurilmalar, usullar, moddalar, mikroorganizmlarning shtammlari, o'simliklar va hayvonlar hujayralarining turlari, ilgaridan ma'lum bo'lgan qurilmalar, usullar, moddalarning, mikroorganizmlar shtammlarining yangi maqsadda qo'llanilishi ixtiro sifatida e'tirof etiladi.

Quyidagilar ixtiro sifatida e'tirof etilmaydi: ilmiy nazariyalar va matematika usullari; xo'jalikni tashkil etish va boshqarish usullari; shartli belgilar, jadvallar, qoidalar; aqliy operasiyalarni bajarish qoidalari va usullari; elektron hisoblash mashinalari uchun algoritmlar va dasturlar; binolar, inshootlar, hududlarni rejalashtirish loyihalari va sxemalari; estetika talablarini qanoatlantirishga yo'naltirilgan, mahsulotlarning faqat tashqi ko'rinishiga oid yechimlar; integral sxemalarning topologiyalari; o'simlik navlari va hayvon zotlari; jamoat manfaatlari, insonparvarlik va axloq qoidalariga zid yechimlar.